Wybrana karta informacyjna


GDDKiA


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1. Numer karty/rok 690/2015
2. Rodzaj dokumentu raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
5. Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekpresowej na odcinku Płońsk-Czosnów
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju woj. mazowieckie
7. Znak sprawy nie dotyczy
8. Dokument wytworzył GDDKiA
9. Data dokumentu 2015-01-10
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa tel. 22 556 56 00 email: rdos.warszawa@rdos.gov.pl
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/rap2015/4200.8.2015.3.zip
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 2202/2015 , 3250/2015 , 689/2015 , 229/2016 , 596/2016
16. Data zamieszczenie w wykazie danych o dokumencie 2015-04-01
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi nie dotyczy

Opublikowane wersje karty informacyjnej


Numer Nazwa dokumentu Osoba publikuj±ca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji Status Wersja Akcja
690/2015 Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Badowska Agata 2015-04-01 2016-02-25 2016-02-25 Aktualny 1