Wybrana karta informacyjna


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1. Numer karty/rok 2706/2011
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
5. Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. rozbudowie drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku od km 225+100 do początku obwodnicy Płońska (km 295+700) według wariantu 4/R.
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju woj. mazowieckie
7. Znak sprawy nie dotyczy
8. Dokument wytworzył Joanna Ignasiak
9. Data dokumentu 2011-08-31
10. Dokument zatwierdził Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa tel. 22 556 56 00 email: rdos.warszawa@rdos.gov.pl
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/dec/4200.8.2011.zip
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 1130/2011 , 2987/2011
16. Data zamieszczenie w wykazie danych o dokumencie 2011-08-31
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi Stary znak sprawy: RDOŚ-14-WOOŚ-II-BP-6613-027/08, RDOŚ-14-WOOŚ-II-JI-6613-027/08

Opublikowane wersje karty informacyjnej


Numer Nazwa dokumentu Osoba publikująca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji Status Wersja Akcja
2706/2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Joanna Matujewicz 2011-08-31 2012-03-28 2015-08-18 Aktualny 1