Wykaz poniższych kart informacyjnych działa w oparciu o akty prawne obowiązujące do dnia 16 listopada 2010 roku.

 • Karta typu A:
  • Wnioski o wydanie decyzji
  • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
  • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
 • Karta typu B:
  • Decyzje i postanowienia
  • Wskazania lokalizacyjne
 • Karta typu C:
  • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 • Karta typu D:
  • Polityki, strategie, plany lub programy
 • Karta typu E:
  • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • Analizy porealizacyjne
  • Przeglądy ekologiczne
  • Raporty o bezpieczeństwie
  • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
  • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 • Karta typu F:
  • Prognozy oddziaływania na środowisko
  • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
  • Opracowania ekofizjograficzne
  • Rejestry substancji niebezpiecznych
  • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
  • Rejestry poważnych awarii
 • Karta typu G:
  • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 • Karta typu H:
  • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 • Karta typu I:
  • Inne dokumenty